Cửa sổ nhựa mở trượt

Cửa sổ mở trượt

Cửa sổ mở trượt

Đặc điểm: – Sử dụng cho những nhà có không gian mở cửa bị hạn chế. – Cửa sổ có thể mở lùa nhẹ nhàng, không gây tiếng ồn. – Tránh được nguy cơ gió đập. – Diện tích mở cửa bằng diện tịch cánh tương ứng, an toàn nhưng vẫn đảm bảo thông thoáng khí.   Một số hình ảnh: Cửa sổ mở trượt 2 cánh Cửa sổ mở trượt 3 cánh Cửa sổ mở trượt 4 cánh

Xem thêm »

Đối tác – Khách hàng