Cửa sổ mở trượt

Đặc điểm:

– Sử dụng cho những nhà có không gian mở cửa bị hạn chế.

– Cửa sổ có thể mở lùa nhẹ nhàng, không gây tiếng ồn.

– Tránh được nguy cơ gió đập.

– Diện tích mở cửa bằng diện tịch cánh tương ứng, an toàn nhưng vẫn đảm bảo thông thoáng khí.

 

Một số hình ảnh:

Cửa sổ mở trượt 2 cánh

Cửa sổ mở trượt 3 cánh

Cửa sổ mở trượt 4 cánh

Các tin khác

Đối tác – Khách hàng